Arne

 

 

Den Korte: Den lidt længere: Billeder fra tiden
Her begyndte det:

1945 født i Nakskov  

1964 udlært som klejnsmed  

Jeg er født i 1945, i Nakskov, blev udlært som klejnsmed på Nakskov  Skibsværft i 1964 og arbejdede herefter et par år som svend samme sted. 

Videregående uddannelse:

1966  Maskinist fra Nakskov maskinistskole

1967 Maskinmester fra Horsens Maskinmesterskole 

Sidste del af min læretid og i den første tid som svend,  læste jeg om aftenen til maskinist på Nakskov Maskinistskole.

I 1966 drog jeg til Horsens og afrundede i 1967 min uddannelse med eksamen som maskinmester fra Horsens Maskinmesterskole. 

Beskæftigelse:

1967 - 68  Schur Pack, Horsens

1968 - 69 Hede Nielsen, Horsens

 

1979 - 89 A.G. Energy Systen

 

1969 -  2007      Ingeniørhøjskolen i Horsens

 

 

2007 -  2010      Efterløn

 

2010 -               Pension

 

 

 

 

 

 

 

Indtil min ansættelse på Ingeniørhøjskolen i 1969 arbejdede jeg i maskin-og ingeniørfirmaer i Horsens. Jeg har i dag det tekniske og økonomiske ansvar for skolens værksteder, laboratoriernes drift og bygningskompleksets tekniske installationer. Endvidere forestår jeg kurser i værkstedspraktik for diplomingeniørstuderende.

Ved siden af mit faste job på Ingeniørhøjskolen havde jeg i perioden 1979-89 et firma, A.G. Energy System, sammen med min broder Jan Gundel. Firmaet udviklede og producerede elektroniske styresystemer til vindmøller.

 

 

Jeg får endnu mere tid til at vandre, begynder på slægtsforskning, ligesom jeg er startet på endnu en hobby, at male ikoner.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fritid:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I min fritid var jeg engageret i spejderbevægelsen. I 11 år var jeg grupperådsformand for KFUM-Spejderne Bankager Gruppe i Horsens. Der er ingen tvivl om, at arbejdet med børn og unge og deres forældre betød meget for mig.

I 2001 var jeg medstifter af middelaldergruppen Dagdriverne, en gruppe som lægger vægt på stor autencitet .

 

Pilgrimsvandring i 2003 til Santiago de Compostela, 800 km.

Kulturrejse på Caminoen i 2009.

Pilgrimsvandring i 2010 med start fra Roncesvalles